Mediation


Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling of geschilbeslechting. Heb je een geschil of een conflict met een persoon, bedrijf of instantie en je komt er samen niet uit, dan kun je een mediator inschakelen. Een mediator is opgeleid om je te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen, waarin alle deelnemers zich kunnen vinden. Hij zorgt ervoor dat je in vertrouwelijkheid en onder geheimhouding kunt vertellen wat je dwars zit. Een mediator helpt bij het vinden van een oplossing, maar oordeelt niet. Hij is ook geen inhoudelijk adviseur. Mediation kan alleen succesvol zijn wanneer alle deelnemers bereid zijn naar het zoeken van een oplossing, die zo maximaal mogelijk tegemoet aan alle belangen.

 

Wanneer mediation?

Mediation kan een heel goed hulpmiddel zijn als je een geschil of conflict hebt met een persoon, bedrijf of instantie en je komt er samen niet uit, terwijl je allebei wel de wil hebt om eruit te komen. In het bijzonder als er sprake is van een duurrelatie: buren, familie, werkgever/werknemer, opdrachtgever/opdrachtnemer, bestuursleden, teamleden, etc. Mediation kan niet worden ingezet als een conflict al te ver is geëscaleerd; dan lijkt een uitspraak van een rechter nog de enige manier om tot een "oplossing" te komen.

 

Voordelen van mediation 

  • Mediation werkt sneller en is minder duur dan naar de rechter gaan. Je schakelt maar één mediator in en de kosten deel je meestal met de andere deelnemer(s).
  • Als mediator ben ik geen advocaat of rechter. Ik ben er voor alle deelnemers en geef geen oordeel.
  • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen terug naar het verleden maar juist ook naar de toekomst.
  • Mediation geeft blijvende oplossingen, die vaak leiden tot een win-win-situatie. De uitvoering levert dan ook minder problemen op.
  • Bij een geslaagde mediation verbetert vaak de relatie en het probleemoplossend vermogen van de deelnemers.

Maar: mediation is een hulpmiddel en geen garantie op succes. Uiteindelijk zijn het de deelnemers zelf die bepalen of ze gezamenlijk tot een oplossing komen en welke dat dit is.

Werkvelden

Als mediator ben ik breed inzetbaar. In het bijzonder voor geschillen binnen de aandachtsgebieden:

  1. zakelijk: tussen en binnen ondernemingen (in het bijzonder MKB-bedrijven en zzp’ers/freelancers) en tussen opdrachtgevers/leveranciers en ondernemingen en consumenten en leveranciers;
  2. omgeving: geschillen tussen buren;
  3. maatschappelijk: binnen en tussen vrijwilligersorganisaties, zoals verenigingen en maatschappelijke instellingen;
  4. overheid: tussen burgers/bedrijven/instellingen en overheden, tussen en binnen overheidsorganisaties;
  5. arbeid: tussen medewerkers onderling of tussen medewerker(s) en leidinggevende.

Ik houd me niet bezig met echtscheidingen en ouderschapsplannen.

  

Kwaliteit 

'Mediator' is geen beschermde titel in Nederland, maar de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) bewaakt de kwaliteit van Nederlandse mediators. Aangesloten mediators volgen jaarlijks de nodige opleidingen en laten één maal per 3 jaar hun werk toetsen.
Als gecertificeerd mediator ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hierdoor ben je er van verzekerd dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen en dat ik werk onder vastgestelde condities als mediator. Zo werk ik met het mediationreglement en bijbehorende toelichting en houd ik me aan de gedragsregels voor de registermediators.

Meer informatie

Wil je meer weten over mediation? Kijk dan hier voor een korte beschrijving hoe een mediation over het algemeen verloopt of raadpleeg de website https://mfnregister.nl/consument/. Een korte animatie over mediation vind je hier

En natuurlijk kun je voor meer informatie altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.