Vertrouwenspersoon

Een veilige, vertrouwde en integere werkomgeving

Iedere medewerker heeft recht op een veilige, vertrouwde en integere werkomgeving . Soms is daarvan helaas geen sprake. Dan heb je als medewerker te maken met ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of andere persoonlijke problemen.  Of je signaleert dat er sprake is van mogelijke integriteitsschendingen.  

 

Dit kan onprettig en onveilig voelen. Met alle gevolgen van dien (stress, functioneringsproblemen, psychosomatische klachten). Werkgevers moeten medewerkers hiertegen beschermen en een beleid voeren om dit te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar onderdeel van.

Het verlaagt de drempel voor medewerkers om op een veilige en vertrouwde manier problemen aan te kaarten én hun hart te luchten. De vertrouwenspersoon helpt een probleem te analyseren, ondersteunt bij het vinden van een oplossing, geeft advies en begeleidt.

 

Voordelen vertrouwenspersoon

De aanstelling van een vertrouwenspersoon levert veel op, namelijk:

- het werkt de-escalerend;
- het voorkomt dat werknemers kiezen voor meer extreme oplossingen (ontslag, ziekmelding, klacht, lekken naar media); 
- het werkt kostenverlagend en voorkomt boetes en schadeclaims;
- het draagt bij aan een prettiger, gezonder en veiliger werkklimaat.

 

In- of externe vertrouwenspersoon

Een werkgever kan een eigen interne vertrouwenspersoon aanstellen. De rol en positie van een interne vertrouwenspersoon binnen organisaties kan soms ingewikkeld zijn.

De werkgever kan er daarom ook voor kiezen, die rol uit te besteden of zelfs voor een combinatie van een interne èn een externe vertrouwenspersoon te kiezen. Het belangrijkste is dat een werkgever het onderwerp ongewenste omgangsvormen en integriteit serieus neemt.

 

Een externe vertrouwenspersoon biedt veel voordelen. Het kan de drempel voor werknemers verlagen om ongewenst gedrag of misstanden te bespreken. Een externe vertrouwenspersoon staat immers buiten de organisatie en er is geen hiërarchische relatie of belangenverstrengeling. Het waarborgt dan ook objectiviteit en neutraliteit richting de werknemers. 

Het inhuren van een externe vertrouwenspersoon kan daarnaast financieel voordeliger zijn. Omdat de werkgever niet hoeft te investeren in het opleiden van de externe vertrouwenspersoon. 

 

Waarom kiezen voor mij?

Er zijn vele deskundige externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Waarom dan toch kiezen voor mij:

- ik ben opgeleid door de Merlijn Groep tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen én integriteit;
- ik heb een groot empathisch vermogen en ben ik staat mij goed in te leven in de positie van de medewerker, die ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen ervaart;
- ik heb veel ervaring met gesprekvoering, niet alleen als mediator, maar ook als neutraal voorzitter en gespreksbegeleider;
- ik kan optreden als sparringpartner voor een interne vertrouwenspersoon en behulpzaam zijn bij het opstellen en aanpassen van reglementen en gedragsregels;
- ik ben ook beschikbaar als (tijdelijke) vervanger van de interne vertrouwenspersoon ingeval van ziekte, verlof, etc.

 

Informatie

Meer weten over mijn werkwijze, tarief, abonnementsvormen en verdere mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.