Hoe verloopt een mediation


 

Mediationbijeenkomsten worden op neutraal terrein gehouden. Deelnemers aan een mediation zijn diegenen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het conflict. Ik spreek bij voorkeur over “deelnemers” en niet over “partijen”, omdat dit meer uitdrukt dat iedereen, die betrokken is, meedoet aan de zoektocht naar een oplossing, die zo maximaal mogelijk tegemoet komt aan de belangen van alle betrokkenen. Als je het hebt over “partijen” dat lijkt het er meteen op dat er sprake is van een strijd.

 

 1. Intakegesprek

Een mediation begint altijd met een kennismakings- of intakegesprek. Dat kan ook telefonisch zijn. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Ik probeer in het kort vast te stellen welke punten moeten worden opgelost en wie daarvoor aan tafel moet zitten.

 

 2. Start mediation

Besluiten jullie met de mediation te starten, dan teken je een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. En natuurlijk ook de spelregels die over en weer gelden.

3. Vervolgbijeenkomsten

In het volgende gesprek krijgt elke deelnemer de ruimte om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Meestal is na één gesprek bekend hoe de deelnemers tegen het conflict aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.

 4. Oplossing bepalen

Als alle belangen in kaart zijn gebracht, dan is het punt bereikt dat jij samen met de andere deelnemer(s) op zoek gaat naar oplossingen, die zoveel als mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. Ik begeleid jullie in deze zoektocht.

5. Vaststellingsovereenkomst

Zijn alle deelnemers het eens geworden over een oplossing , dan leg ik die vast in een vaststellingsovereenkomst. 
Na het ondertekenen hiervan is de mediation afgerond.

 6. Als het niet lukt om een oplossing te vinden

Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan geef ik aan te stoppen met de mediation. Ook wanneer jij of een van de andere deelnemers niet meer verder wil met de mediation, dan kun je op elk moment  stoppen. Het is natuurlijk wel goed dat je de anderen laat weten waarom je ermee wilt stoppen.

 

Is het erg als er geen oplossing komt?

Het is natuurlijk jammer als er geen oplossing wordt gevonden. Maar dat betekent niet altijd dat er niks is bereikt. Vaak levert het mediationtraject wel op dat mensen meer begrip hebben voor elkaar, elkaars standpunten en belangen. En dat kan betekenen, dat de communicatie in de toekomst minder stroef verloopt.

En als je samen verder kunt onder het motto: "agree to disagree" dan heb je ook winst behaald.