Gespreksbegeleiding

Soms is er behoefte aan een goed gesprek zonder dat er echt sprake is van een conflict. Het kan daarbij gaan om:

  • samenwerking tussen collega's of vrijwilligers in een vereniging;
  • veranderingen in de organisatie,  zonder dat er eigenlijk ruzie over is;
  • onderhandelingen of besprekingen over een bepaald probleem.

Dan kun je mij inschakelen om de gesprekken daarover te begeleiden en het proces te bewaken. Ik houd de structuur van het gesprek in het oog en bewaak de gelijkwaardigheid van de deelnemers, zorg dat alle opties worden benoemd en help de deelnemers op die manier om de volgende stap te zetten. Daarmee krijgt het gesprek de beoogde diepgang en wordt de kans op een snel resultaat groter.

 

 De voordelen van een onafhankelijk gespreksleider zijn:
  • onafhankelijkheid en neutraliteit;
  • aandacht voor alle belangen van partijen;
  • geen eigenbelang bij de uitkomst van overlegsituaties;
  • oplossingsgerichtheid;
  • toekomstgerichtheid. 

Belangstelling

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op, zodat we de wensen en de mogelijkheden kunnen bespreken.

Uiteraard maak ik graag een offerte op maat.