Trainingen en workshops

Voorkomen is beter dan genezen. Natuurlijk kun je niet altijd voorkomen dat er een conflict ontstaat, maar vaak lukt dat wel door een andere manier van communiceren. Ik kan je daarbij op weg helpen door de workshop "De kunst van het vragen stellen".

Vanuit mijn achtergrond als jurist bij verschillende overheidsinstellingen verzorg ik voor medewerkers van gemeenten introductiecursussen gemeenterecht, algemene wet bestuursrecht en geschiloplossing.

 

 


De kunst van het vragen stellen

 

In de workshop "De kunst van het vragen stellen" leer je weer oprecht nieuwsgierig te worden naar de ander. Wat is voor die ander belangrijk, wat heeft hem of haar bewogen om op een bepaalde manier te handelen?
Hoe kun je de communicatielijnen weer herstellen en met elkaar in gesprek blijven, ook als je het niet met elkaar eens bent.

Deze workshop is geschikt voor iedereen die met (potentiële) conflicten te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Professionals die veel met burgers / klanten / cliënten te maken hebben
 • Bestuursleden en andere vrijwilligers bij een vereniging
 • Teamleiders en managers
 • Docenten
 • Eigenlijk iedereen die op een of andere manier samenwerkt met anderen.

 

Na de workshop heb jij:
 • handvatten om conflicten te voorkomen
 • nieuwe vaardigheden om conflicten vroegtijdig bespreekbaar te maken of op te lossen.

Wil je meer verdieping en meer training en oefening in de kunst van het vragen stellen, dan bespreek ik graag de mogelijkheden met je.

 

Introductiecursus gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en geschiloplossing

Het gemeenterecht en het algemeen bestuursrecht vormen de basis voor het werk van een gemeenteambtenaar. Het is dan ook belangrijk dat alle ambtenaren weten hoe de wet in elkaar steekt en welke rechten en plichten ambtenaren en burgers hebben.

 

In de introductiecursus gemeenterecht en algemeen bestuursrecht leer jij in 1 dagdeel de basis van het gemeenterecht, algemene wet bestuursrecht en geschiloplossing. Op een interactieve en laagdrempelige manier neem ik je mee in de theorie en laat ik je zien wat deze wetten en regels voor jou betekenen.

  

Voor wie:

 • Ambtenaren die sinds kort bij een gemeente werken
 • Ambtenaren die graag hun kennis graag willen opfrissen

  Aan het eind van de cursus heb jij:

 • Kennis van de plaats van de gemeente in het staatsbestel
 • Basiskennis van het gemeenterecht, de algemene wet bestuursrecht en geschiloplossing bij de overheid
 • Inzicht in de manier waarop en door wie besluiten worden genomen binnen een gemeente
 • Hoe een burger kan reageren als hij/zij het niet eens is met bepaalde besluiten of de manier waarop hij/zij behandeld is of te woord gestaan door een ambtenaar
 • inzicht hoe om te gaan met klachten van burgers over ambtelijk en bestuurlijk handelen

 Belangstelling

Neem vrijblijvend contact op, zodat we de wensen en de mogelijkheden kunnen bespreken.

Uiteraard maak ik graag een offerte op maat.